81-20 Dikkat Alçak Tavan (Kümbet Üstü)

Mimik Diyagram

Şase-Ürün Etiketleri

Uyarı-Güvenlik Etiketleri